taktak1893 UD 対戦動画

taktak
GREEN DESTROYER(KAZUYA/BRUCE) vs SAINT(CHRI/EDDY/BOB/J6)
SSONYONG(LARS/MIGUEL/LEO/RAVEN) vs SUOU(KAZUYA/DRAGUNOV)
ほか複数 flv [3R 80sec UD]

YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=G8ekYUAtgSs…
http://www.youtube.com/user/taktak1893/videos