Suteki 鉄拳7 シャヒーン,吉光 コンボ動画


Shaheen Combo
Yoshimitsu Combo Retake
AC flv

YouTube
SHA https://www.youtube.com/watch?v=pwk-xXPx07M
YOS https://www.youtube.com/watch?v=-CfaW-bbjRg
https://www.youtube.com/channel/UCbvhu07foa4HoHuGYWdHLag/videos