NOBASIN 鉄拳7 対戦動画

nobasin
King(MBC) vs King(TripleH)
King(MBC) vs Kazumi(Maro)
King(MBC) vs Kazuya(JiSamMoonACE)
ほか複数 AC flv

YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=giYY9EzDXlk…
https://www.youtube.com/channel/UCgQccdhPbt6_9fmKbgdtEtg/videos