NOBASIN 鉄拳7 対戦動画

nobasin
Tekken7 Claudio(jalmothayo) vs deviljin(KkoKkoma)
Tekken7 Claudio(jalmothayo) vs Reo(yangparing)
Tekken7 shaheen(jalmothayo) vs dragunov(SUITS)
ほか複数 AC

YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=RrAG4hnkT-I…
https://www.youtube.com/channel/UCgQccdhPbt6_9fmKbgdtEtg/videos