namco博多BT祭 鉄拳7 大会動画


6月に行われた博多イベント大会 アーカイブ
【鉄拳7 namco博多BT祭#3】月例称号大会
AC flv

YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=eprpRVEy4Ac
https://www.youtube.com/user/MASTERCUPOFFICIAL/videos