AUS Shadowloo Showdown 6 前夜祭 対戦動画


Saint (Ganryu/Bob&J6/Bob) vs .jy (Kazyua/Heihachi)
Saint (Ganryu/Bob) vs dANiel-00 (Feng/Ganryu)
Saint (Jack-6/Bob) vs Dion (Lars/Jack-6)
ほか複数 flv [3R 80sec UD]

YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=peQu0JqEXTU…
https://www.youtube.com/user/topmellevel/videos
Wonkey(@Flying_Wonkey) | Twitter
https://twitter.com/Flying_Wonkey